77JOWO News


กฟภ.อำเภอสิชลเมืองคอน ชี้ต้นไม้ใหญ่ ต้นเหตุไฟฟ้าลัดวงจร ดับวงกว้าง ร่วมผู้นำท้องถิ่นแก้ปัญหาตัดกิ่ง รณรงค์ปลูกต้นไม้พุ่มเตี้ยแทน

publish: 2019-08-08 08:53:07

กฟภ.อำเภอสิชลเมืองคอนชี้ต้นไม้ใหญ่ใต้ต้นเหตุไฟฟ้าลัดวงจรดับวงกว้าง-ร่วมผู้นำท้องถิ่นแก้ปัญหาตัดกิ่ง,ไม้ต้นไม้,รณรงค์ปลูกต้นไม้พุ่มเตี้ยแทน