77JOWO News


สุรินทร์โครงการพบผู้ว่าฯหน้าเสาธง และกิจกรรม เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ พร้อมให้โอวาทกับเด็กนักเรียนว่า อย่าเป็นเด็กเกเร ขอให้เป็นเด็กดีของสังคม

publish: 2019-06-18 17:44:53

สุรินทร์ โครงการพบผู้ว่าฯหน้าเสาธงของผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และกิจกรรม เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ที่โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อำเภอท่าตูม พร้อมให้โอวาทกับเด็กนักเรียนว่า “อย่าเป็นเด็กเกเร ขอให้เป็นเด็กดีของสังคม”


ปทุมธานี รอง ผวจ.เปิดโครงการพัฒนาเส้นใยกล้วยเป็นเครื่องแต่งกายหวังต่อยอดเป็นสินค้าประจำจังหวัด

publish: 2019-06-17 17:56:32

ปทุมธานี รอง ผวจ.เปิดโครงการพัฒนาเส้นใยกล้วยเป็นเครื่องแต่งกายหวังต่อยอดเป็นสินค้าประจำจังหวัด


วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์เปิดโครงการอบรมมัคคุเทศก์ให้กับนักศึกษา เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในการสื่อสารสู่ภายนอก

publish: 2019-06-14 16:39:52

วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์เปิดโครงการอบรมมัคคุเทศก์ให้กับนักศึกษา เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในการสื่อสารสู่ภายนอก


สุดแสนซ้ำน้ำตาคนจนกว่าครึ่ง100ไหลร่วงกลางเมืองสุราษฎร์!!ถูกหลอกซื้อบ้านในโครงการบ้านมั่นคงของรัฐไร้สัญญาซื้อขาย(มีคลิป)

publish: 2019-06-14 00:00:54

สุดแสนซ้ำน้ำตาคนจนกว่าครึ่ง100ไหลร่วงกลางเมืองสุราษฎร์!!เมื่อรู้ว่าถูกหลอกซื้อบ้านในโครงการบ้านมั่นคงของรัฐแต่จ่ายเงินผ่อนลมมานานกว่า4ปีโดยไม่สัญญา


ความหวังที่รอคอย....อนุทินลงเกาะปูยู ศึกษาเส้นทางสตูล-เปอร์ลิส เตรียมผลักดันหากคุ้มค่าประชาชนได้ประโยชน์

publish: 2019-06-13 20:51:48

หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ควง 2 สส.สตูลลงขอบคุณชาวบ้านพร้อมดูเส้นทางโครงการสตูล-เปอร์ลิส โครงการที่ชาวสตูลรอคอยมานานกว่า 40 ปี ระบุพร้อมผลักดันหากคุ้มค่าและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอยู่ดีกินดีขึ้น


ศรีสะเกษ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ยันไม่มีการยกเลิกโครงการอาหารกลางวัน เผยโครงการแก้วเดิมเติมน้ำ ถาดเดิมเติมข้าว

publish: 2019-06-13 20:29:39

ศรีสะเกษ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ยันไม่มีการยกเลิกโครงการอาหารกลางวัน เผยโครงการแก้วเดิมเติมน้ำ ถาดเดิมเติมข้าว เด็กอิ่มท้องสร้างวินัยเรียนดี (ชมคลิป)


เดือดร้อนหนัก.!พ่อค้าแม่ขายชาวบ้านเดือดร้อนถ้วนหน้าโครงการขุดเจาะสายไฟลงใต้ดินรวมตัว 300 คน จี้แก้ไขด่วน.!! (ชมคลิป)

publish: 2019-06-13 17:25:08

ประชาชนจากผู้ประกอบการร้านค้าถนนบุญวาทย์ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง กว่า 300 คน ได้รวมตัวกันมาร้องเรียนต่อนายกเทศมนตรีนครลำปาง.


ยุติแล้ว.! ชาวบ้านกว่า400คนพอใจหลังรวมตัวเรียกร้องการประปายุติโครงการขนย้ายอุปกรณ์ออกนอกพื้นที่

publish: 2019-06-12 19:29:10

ชาวบ้านกว่า400คนพอใจหลังรวมตัวเรียกร้องการประปายุติโครงการขนย้ายอุปกรณ์ออกนอกพื้นที่


ชุมพรเปิดแปลงเรียนรู้และสาธิตโครงการระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่

publish: 2019-06-11 20:26:52

ชุมพรเปิดแปลงเรียนรู้และสาธิตโครงการระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ที่แปลงเรียนรู้และสาธิตโครงการระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ หมู่ที่ 6 ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายวิระ ทองพิจิตร ปลัดจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดงานวันสาธิตการดำเนินงานโรงเรียนเกษตรกรข้าวต้นแบบตามแนวทางโรงเรียนเกษตร โดยมี นายสันติ หอมละออ กำนัน ต.บางลึก กล่าวต้อนรับ มี นายสุทีป สุธาประดิษฐ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร กล่าวรายงาน และมี นายปิยะวิทย์ โกฏิเพชร ประธานสภาเกษตรจังหวัดชุมพร นายวีรวัฒน์ จันทรักษ์ นายกเทศมนตรี ต.บางลึก ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มสตรีใน ต.บางลึก ร่วมให้การต้อนรับประมาณ 200 คน นายสุทีป กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมการข้าว ได้จัดโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มผลิต การบริหารจัดการร่วมกัน ร่วมกันผลิต ร่วมกันจำหน่าย มีตลาดรองรับที่แน่นอน สามารถลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีการกำหนดให้เกษตรกรเรียนรู้การบริหารจัดการศัตรูนาข้าวที่เหมาะสม โดยส่งเสริมและอบรมถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร เป็นกระบวนการหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรมีความรู้ในการบริหารจัดการศัตรูข้าวโดยวิธีผสมผสานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง โดยคัดเลือกกลุ่มเกษตรกร ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร จำนวน 20 คน เรียนรู้ร่วมกับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจำนวน 10 คน และฝึกปฏิบัติด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง หลังจากเรียนรู้ได้ระยะหนึ่ง ก็กำหนดจัดงานวันสาธิตการดำเนินงานโรงเรียนเกษตรกรข้าวต้นแบบตามแนวโรงเรียนเกษตรกรที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกษตรกรเรียนรู้รวมทั้งสามารถฝึกปฏิบัติได้ด้วยตนเอง “การจัดโครงการครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ เกษตรกรทั่วไป ผู้เกี่ยวข้อง และผู้ดำเนินการประมาณ 200 คน ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตรประจำปี 2562 ภายในงานมีการจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ โยวิทยากรจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดสุราษฎร์ธานี การผลิตขยายสารชีวภัณฑ์สำหรับใช้ในนาข้าว โดยวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุราษฎร์ธานี และการใช้ธาตุสังกะสีเพื่อเพิ่มคุณภาพการผลิตข้าว การดำเนินงานโรงเรียนเกษตรกรข้าวต้นแบบ ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร โดยวิทยากรจากสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร และนิทรรศการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” นายสุทีป กล่าว หลังจากประธานได้กล่าวเปิดงานแล้ว ผู้ร่วมงานทุกคนได้ร่วมกันเกี่ยวข้าวในแปลงสาธิตของ นายสุทัศน์ สุทธิผล ประธานโครงการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ด้วยภาพข่าวนายเอกชนะ นวนละม้ย ศูนย์ข่าวทีนิวส์จ.ชุมพร รายงาน


" ไต่เขาขึ้นดอย ครั้งที่1 " จิตอาสา-กู้ภัย-นักข่าว ร่วมกันขับรถไต่เขาขึ้นดอยไปบริจาคสิ่งของและเลี้ยงอาหารให้เด็กและคนชรา

publish: 2019-06-09 21:36:35

" ไต่เขาขึ้นดอย ครั้งที่1 " จิตอาสา-กู้ภัย-นักข่าว ร่วมกันขับรถไต่เขาขึ้นดอยไปบริจาคสิ่งของและเลี้ยงอาหารให้เด็กและคนชรา


จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพกลุ่ม โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริฯ

publish: 2019-06-08 17:24:31

ทำแผนพัฒนาศักยภาพกลุ่ม โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริฯ


โครงการจัดสรรถมที่ทับทางน้ำทำน้ำท่วมบ้านพักข้าราชการบ้านนายอำเภอเดือดร้อนอ่วม

publish: 2019-06-07 14:39:18

ปทุมธานีโครงการจัดสรรถมที่ทับทางน้ำทำน้ำท่วมบ้านพักข้าราชการบ้านนายอำเภอเดือดร้อนอ่วม


อบต.รัตนบุรี จัดโครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 หวังลดสถิติเด็กจมน้ำเสียชีวิต (ชมคลิป)

publish: 2019-06-07 13:26:07

อบต.รัตนบุรี จัดโครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 หวังลดสถิติเด็กจมน้ำเสียชีวิต (ชมคลิป)


ก.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมสัมมนา โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ครั้งที่ 2 (ชมคลิป)

publish: 2019-06-07 12:02:43

ก.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมสัมมนา โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ครั้งที่ 2


ศูนย์พิกุลทองฯ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานด้านการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” มุ่งหาแนวทางดำเนินงานที่ชัดเจน

publish: 2019-06-06 19:09:26

ศูนย์พิกุลทองฯ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานด้านการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” มุ่งหาแนวทางดำเนินงานที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม