77JOWO News


รมว.เกษตรสั่งเพิ่มเก็บน้ำในอ่าง 20-30 เปอร์เซนต์ แก้วิกฤตแล้งหน้า

publish: 2019-08-29 18:18:51

รมว.เกษตรสั่งเพิ่มเก็บน้ำในอ่าง 20-30เปอร์เซนต์แก้แล้งหน้า


แล้งเดือดร้อนทั้งตำบล ชาวบ้านรวมตัวจี้ผู้นำเจาะน้ำ นายกชี้มีเงินแต่ทำไม่ได้

publish: 2019-08-16 08:37:43

ชาวบ้านตำบลหนองกระทิง ลำปลายมาศ เดือดร้อนปัญหาภัยแล้งทั้งตำบล รวมตัวทั้งพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตั้งกระทู้สดถามนายก อบต.ให้หางบเจาะน้ำบาดาลให้กับชาวบ้านเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหา ขณะนายก อบต.ชี้งบประมาณมีพร้อม แต่ติดระเบียบต้องใช้เวลายื่นเรืองไม่รู้จะผ่านหรือไม่ วอนผู้ใหญ่ช่วยเหลือ


พร้อมขุดลอกฟรีอ่างเก็บน้ำแต่ติดกฎ วอนรัฐแก้ไขระบบมาแก้ภัยแล้งด่วน

publish: 2019-07-29 09:28:10

ชาวลำปลายมาศ เดือดร้อนหนักแล้งหลายปีติดกันแหล่งน้ำดิบแห้งแล้วเพราะตื้นเขิน เผยภาคเอกชนพร้อมขุดลอกให้ฟรี แต่ยังติดข้อกฎหมายห้ามขายดิน วอนรัฐบาลชุดใหม่หาวิธีแก้ไขเร่งด่วนก่อนวิกฤติทั้งประเทศ


กรมชลประทานเร่งศึกษาผลกระทบสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยหลัวแก้วิกฤติภัยแล้ง

publish: 2019-05-15 14:35:32

กรมชลประทานนำสื่อมวลชนติดตามโครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) สร้างอ่างเก็บน้ำห้วยหลัว แก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้ง ในพื้นที่ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขณะที่ชาวบ้านสุดดีใจหวังได้ใช้น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ หลังร้องขอและรอคอยมานานกว่า 50 ปี


กาฬสินธุ์เร่งเจาะน้ำบาดาลช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งให้แก่เกษตรกร

publish: 2019-05-14 10:46:40

ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะติดตามความพร้อมเตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมลงพื้นที่ติดตามผลการเจาะน้ำบาดาลแก้ปัญหาภัยแล้ง ตามโครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัยและอาหารปลอดภัย กิจกรรมพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์