77JOWO News


โคราชวิกฤตหนักจากปัญหาภัยแล้ง ผู้ว่าสั่งการระดมรถน้ำ ช่วยเหลือ 15 อำเภอ 33 ตำบล 55 หมู่บ้าน

publish: 2019-08-28 16:17:50

โคราชวิกฤตหนักจากปัญหาภัยแล้ง ผู้ว่าสั่งการระดมรถน้ำ ช่วยเหลือ 15 อำเภอ 33 ตำบล 55 หมู่บ้าน


อบจ.โคราช เปิดศูนย์ป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้งพร้อมเตรียมหน่วยเคลื่อนที่เร็วช่วยเหลือพี่น้องชาวโคราชให้รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์อย่างทั่วถึง

publish: 2019-08-06 13:41:59

อบจ.โคราช เปิดศูนย์ป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง พร้อมเตรียมหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวโคราชให้รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ อย่างทั่วถึง


ชาวบ้านเฮ! ผู้นำชื่นชมชลประทานแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน

publish: 2019-07-31 17:48:08

เกษตรกรและชาวบ้านพื้นที่อำเภอพรรณานิคมเฮ!! ชลประทานผันงบขุดลอกปรับปรุงลำห้วยตื่นเขินแก้ปัญหาภัยแล้ง


ชัยภูมิ ผวจ.ฯนำส่วนราชการลงพื้นที่ ให้กำลังใจชาวบ้านหาทางบรรเทาความเดือดร้อนจากภาวะแห้งแล้ง

publish: 2019-07-25 15:30:11

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิได้นำส่วนราชการออกไปตั้งจุดให้บริการประชาชนในครั้งเดียวครบวงจร ทั้งกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ และกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ บริเวณโรงเรียนหนองขามวิทยา ต.หนองขาม อ.แก้งคร้อ เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน


แล้งหนัก!! ชาวนาต้องหันมาพึ่งบ่อน้ำบาดาลใต้ดินแก้ปัญหาภัยแล้ง

publish: 2019-07-24 09:43:13

แล้งหนัก!!ชาวนาต้องหันมาพึ่งบ่อน้ำบาดาลใต้ดินแก้ปัญหาภัยแล้ง


พ่อเมืองเร่งลงพื้นที่ สำรวจหาข้อมูลปัญหาภัยแล้ง ไม่รอรายงานจากพื้นที่ ชาวนาครวญข้าวยืนต้นตายคาทุ่งเสียหายยับซ้ำขยายวงกว้างทั้ง16 อำเภ

publish: 2019-07-21 14:28:40

ชัยภูมิ จากสถานการณ์ภัยแล้งที่มาไวกว่าทุกปีและยังขยายวงกว้างกินพื้นที่จังหวัดชัยภูมิไปแล้วในหลายหมู่บ้าน หลายอำเภอไร่นาเกษตรกรที่กำลังยืนต้นตายกว่าหมื่นไร่ ในพื้นที่รอยต่ออำเภอภูเขียว,แก้งคร้อ,บำเหน็จณรงค์,จัตุรัส,บ้านเขว้า ,เนินสง่า,และอำเภอเมืองชัยภูมิ ในขณะนี้โดยเฉพาะลำน้ำชีซึ่งเป็นลำน้ำสายหลักที่ใช้หล่อเลี้ยงคนในจังหวัดและชาวอีสานในหลายจังหวัดมีความยาวกว่า 700 กม.ซึ่งตอนนี้กำลังเริ่มวิกฤตเร็วกว่าทุกปีในรอบ30ปีส่งผลกระทบให้กับประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำแห่งนี้ที่นำน้ำดิบมาใช้ผลิตน้ำประปาจ่ายประชาชนเพื่ออุปโภค และเกษตรกรชาวไร่ชาวนาต้องใช้น้ำเพื่อปลูกข้าวปลูกพืช ปลูกผัก ที่กำลังจ้องมองดู พืชพันธุ์ทั้งหลายของตนเองกำลังยืนต้นตาย อย่างหมดหวัง เพราะขาดแคลนน้ำอย่างหนัก


ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นำทีมลงพื้นที่แก้ปัญหาภัยแล้งบ้านนาอิน พร้อมขอบคุณเจ๊จุ้ยที่เสียสระแหล่งน้ำ เพื่อนำน้ำดิบผลิตน้ำประปาช่วยประชาช

publish: 2019-04-30 19:53:47

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นำทีมลงพื้นที่แก้ปัญหาภัยแล้งบ้านนาอิน พร้อมขอบคุณเจ๊จุ้ยที่เสียสระแหล่งน้ำ เพื่อนำน้ำดิบผลิตน้ำประปาช่วยประชาชนกว่า 800 ครัวเรือน


รองผู้ว่าฯ โคราช ลงพื้นที่แก้ปัญหาภัยแล้งให้พี่น้องประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค พร้อมติดตามการดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาล

publish: 2019-04-03 14:16:01

รองผู้ว่าฯ โคราช ลงพื้นที่แก้ปัญหาภัยแล้งให้พี่น้องประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค พร้อมติดตามการดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาล


อบต.หนองไทรเร่งประสานงานขอไฟฟ้าส่องสว่างถนน หลังพบเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ส่วนปัญหาภัยแล้งคลี่คล้ายจังหวัดผลักดันงบประมาณมีน้ำใช้

publish: 2018-11-29 11:49:19

อบต.หนองไทรเร่งประสานงานขอไฟฟ้าส่องสว่างถนนบ้านหนองไทรพบเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ส่วนปัญหาภัยแล้งคลี่คล้ายจังหวัดผลักดันงบประมาณมีน้ำใช้

ทหาร พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำเครื่องจักรกลหนัก ลงขุดขยายคูคลองส่งน้ำ และกำจัดผักตบชวาเปิดทางน้ำไหล ก่อนภัยแล้งจะมาเยือน

publish: 2017-03-07 16:09:05

ทหาร พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำเครื่องจักรกลหนัก ลงขุดขยายคูคลองส่งน้ำ และกำจัดผักตบชวาเปิดทางน้ำไหล ก่อนภัยแล้งจะมาเยือน


กรมน้ำบาดาลเร่งเจาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน รองรับการเพาะปลูกของเกษตรกร

publish: 2016-06-10 06:46:13

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เผย แหล่งน้ำบ่อบาดาลจะทำให้ชาวบ้านมีการเลือกปลูกพืชมากขึ้นไม่ต้องหนึภัยแล้งอีกต่อไป