77JOWO News


ผวจ.ศรีสะเกษ ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข

publish: 2019-08-14 17:25:29

ผวจ.ศรีสะเกษ ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อติดตามปัญหาความเดือดร้อนและสร้างการรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนแก่ประชาชน