77JOWO News


ระนองจัดพิธีเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

publish: 2019-07-28 17:45:20

ผู้ว่าระนองนำข้าราชการและพสกนิกรชาวระนองทำพิธีเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


ศรีสะเกษเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลบรมราชาภิเษก 2562

publish: 2019-07-28 17:38:47

ศรีสะเกษเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลบรมราชาภิเษก 2562


ชาวระนองนับพันแสดงพลังความจงรักภักดี วิ่งท้าฝน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

publish: 2019-06-09 11:43:08

ชาวระนองนับพันแสดงพลังความจงรักภักดี วิ่งท้าฝน ในกิจกรรมรวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน 2562 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


ศรีสะเกษ ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

publish: 2019-05-28 13:37:29

ศรีสะเกษปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก


สมุทรปราการเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

publish: 2019-05-23 00:00:48

สมุทรปราการเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


จังหวัดศรีสะเกษเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

publish: 2019-05-22 16:11:26

ศรีสะเกษเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกศรีสะเกษ พระป่ามอบบ้านให้หญิงชราป่วยติดเตียงกับลูกพิการ 2 คน เฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10 (ชมคลิป)

publish: 2019-05-10 18:21:48

ศรีสะเกษ พระป่ามอบบ้านให้หญิงชราป่วยติดเตียงกับลูกพิการ 2 คน เฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามโครงการ“สร้างบ้านผู้ยากไร้” (ชมคลิป)


จ.นครราชสีมา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

publish: 2019-05-07 21:03:15

จ.นครราชสีมา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


สุพรรณบุรี พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ชมคลิป)

publish: 2019-05-04 16:59:34

สุพรรณบุรี พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


ศรีสะเกษคืนไม้มีค่าให้ปฐพี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

publish: 2019-05-04 00:23:47

ศรีสะเกษคืนไม้มีค่าให้ปฐพี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


นครราชสีมา ประกอบพิธีลงนามถวายพระพร และจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

publish: 2019-05-03 13:28:35

นครราชสีมา ประกอบพิธีลงนามถวายพระพร และจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


ศรีสะเกษบรรพชาอุปสมบทหมู่ 105 รูป เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

publish: 2019-05-03 00:24:46

ศรีสะเกษบรรพชาอุปสมบทหมู่ 105 รูป เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


เหลืองอร่าม จิตอาสา ชาวอ.บ้านผือ จ.อุดรธานี รวมพลังพัฒนาฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คู คลอง เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

publish: 2019-05-02 16:42:52

เหลืองอร่าม จิตอาสา ชาวอ.บ้านผือ จ.อุดรธานี รวมพลังพัฒนาฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คู คลอง เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


นครราชสีมา ประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

publish: 2019-05-02 13:36:44

นครราชสีมา ประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก