77JOWO News


ชาวบ้านเฮ! ผู้นำชื่นชมชลประทานแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน

publish: 2019-07-31 17:48:08

เกษตรกรและชาวบ้านพื้นที่อำเภอพรรณานิคมเฮ!! ชลประทานผันงบขุดลอกปรับปรุงลำห้วยตื่นเขินแก้ปัญหาภัยแล้ง


คนโคราชทั้ง 32 อำเภอหาอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่นหรือประจำอำเภอ ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้สร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยถอดรหัส4DNA

publish: 2019-06-24 16:18:07

โครงการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้สร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมด้วยศาสตร์ถอดรหัส4DNA เพื่อการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาอย่างยั่งยืนประจำปีพ.ศ. 2562อ่างทอง จัดโครงการปลูกไม้มีค่าเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

publish: 2019-05-30 20:06:11

จัดโครงการปลูกไม้มีค่าเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยน้อมนำการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง


ศรีสะเกษ อพท.เร่งพัฒนาเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเมืองชายแดนไทย-เขมร หวังส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

publish: 2019-03-07 22:46:07

ศรีสะเกษ อพท.เร่งพัฒนาเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเมืองชายแดนไทย-เขมร หวังส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน


อธิบดี ทช ลุยสุราษฎร์เตรียมจัดงานคุณค่าทะเลไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(มีคลิป)

publish: 2019-02-07 02:10:47

อธิบดี ทช ลุยสุราษฎร์เตรียมจัดงานคุณค่าทะเลไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน


ภายใน1 เดือนต้องจบ นายอำเภอบ้านผือ จ.อุดรธานี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หาแนวทางแก้ปัญหาขยะอย่างยั่งยืน ถูกวิธี ไม่ทำให้ประชาชนเดือดร้อน

publish: 2019-01-05 14:41:12

ภายใน1 เดือนต้องจบ นายอำเภอบ้านผือ จ.อุดรธานี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หาแนวทางแก้ปัญหาขยะอย่างยั่งยืน ถูกวิธี ไม่ทำให้ประชาชนเดือดร้อน


เปิดเวทีถนนปลอดภัย 4.0 ครั้งที่ 4 ลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน

publish: 2018-10-18 20:40:17

เปิดเวทีถนนปลอดภัย 4.0 ครั้งที่ 4 ลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน


จัดเวทีถนนปลอดภัย 4.0 หวังสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน(มีคลิป)

publish: 2018-10-18 19:09:02

ชุมพร-จัดเวทีถนนปลอดภัย 4.0 หวังสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน


จังหวัดสระแก้วเปิดโครงการติดตามผลการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 THE 4th MIS FOR SUSTAINABLE ROAD SAFETY

publish: 2018-10-18 15:07:34

ประชุมสัมมนาเพื่อการนำเสนอผลงานการปฏิบัติการ และระดมความคิดเห็น วิเคราะห์สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อกำหนดตัวชี้วัด มาตรการ และแผนงานในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน นำไปสู่การมีแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนน


พระป่าศรีสะเกษมอบจอบและเครื่องมือช่าง หนุนชาวบ้านประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน

publish: 2018-09-16 20:07:21

พระป่าศรีสะเกษมอบจอบและเครื่องมือช่างหนุนชาวบ้านประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน


อพท. เดินหน้าเสริมความรู้ พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน 5 จังหวัดฝั่งอันดามัน อย่างยั่งยืน (ชมคลิป)

publish: 2018-08-21 21:28:38

กระบี่อพท.เดินหน้าเสริมความรู้ พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน 5 จังหวัดฝั่งอันดามัน อย่างยั่งยืน


สทบ.6 อุดรธานี ชี้แจงการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ เพื่อโอกาสการเพิ่มเงินกองทุนฯ

publish: 2018-08-07 00:01:20

สทบ.6 อุดรธานี ชี้แจงการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ เพื่อโอกาสการเพิ่มเงินกองทุนฯ ต่อยอดความเข้มแข็ง