77JOWO News


สนง.พช.อุตรดิตถ์จัดประชุมคณะทำงานประเมินหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ประเภทชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อปรั

publish: 2019-06-18 21:48:32

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์จัดประชุมคณะทำงานประเมินหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ประเภทชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อปรับระดับหมู่บ้านท่องเที่ยวใหม่


ลพบุรีอวดศักยภาพความพร้อม 34 หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวโอทอป (ชมคลิป)

publish: 2019-02-02 16:00:23

ลพบุรีอวดศักยภาพความพร้อม 34 หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวโอทอป


สนง.พัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมเปิดหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถีหมู่บ้านคลองปลาสร้อย กินอาหารพื้นเมืองยำนกกระปูดตูดตัน เมนแปลกและน่าจดจำ

publish: 2018-12-09 19:02:01

ยำนกกระปูดตูดตัน ที่เป็นเมนูที่ชื่อแปลกและน่าจดจำ ซึ่งถ้าใครอยากรู้ว่ามันคืออะไรต้องไปที่บ้านคลองปลาสร้อย


นายอำเภอวังหินตำข้าวแบบโบราณเปิดบ้านเมืองเก่าแม่เฒ่าธาตุ

publish: 2018-10-20 00:42:40

นายอำเภอวังหินตำข้าวแบบโบราณเปิดบ้านเมืองเก่าแม่เฒ่าธาตุ หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีแห่งเดียวของ จ.ศรีสะเกษ