77JOWO News


ชาวนาชัยนาทเฮ รับประกันราคาข้าว เร่งไถนาปลูกข้าวรอบใหม่ หวังเก็บขายทันเปิดโครงการ ส่วนภัยแล้งยังไม่คลี่คลาย ระดมสูบน้ำป้องกันข้าวตาย (คลิป)

publish: 2019-08-20 10:45:23

ชาวนาชัยนาท เฮรับโครงการประกันราคาข้าว เร่งไถนาปลูกข้าวรอบใหม่ หวังเก็บขายทันเปิดโครงการ แต่ยังหวั่นถูกพ่อค้าตัดราคาเรื่องความชื้น ขณะที่สถานการณ์ภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำทำนา ยังไม่คลี่คลาย หน่วยงานหลายฝ่ายยังต้องระดมสูบน้ำช่วยนาข้าวต่อเนื่อง


อนุชา-มณเฑียร ส.ส.พลังประชารัฐ ลงพื้นที่แก้ปัญหาภัยแล้งให้แก่เกษตรกรชัยนาท

publish: 2019-08-19 17:17:06

อนุชา-มณเฑียร ส.ส.พลังประชารัฐ ลงพื้นที่แก้ปัญหาภัยแล้งให้แก่เกษตรกรชัยนาท


โครงการส่งน้ำฯพลเทพ เตรียมใช้เครื่องสูบน้ำเข้าคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง ช่วยนาข้าวกว่าแสนไร่

publish: 2019-07-24 18:15:21

โครงการส่งน้ำฯพลเทพ เตรียมใช้เครื่องสูบน้ำเข้าคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง ช่วยนาข้าวกว่าแสนไร่ หลังน้ำเจ้าพระยาลดต่ำ ส่งผลน้ำไหลเข้าคลองน้อย ขณะที่ชาวนาต้นคลอง ไม่กลัวขาดน้ำทำนา