77JOWO News


ชาวไทยเชื้อสายจีนแห่ร่วมพิธีโก้ยห่านข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์คืนแรกก่อนร่างทรงจะฟันแทงร่างกายเพื่อรับความเจ็บปวดแทนผู้ร่วมกินเจเป็นปีที่ 175

publish: 2018-10-12 10:02:16

ชาวไทยเชื้อสายจีนแห่ร่วมพิธีโก้ยห่านข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์คืนแรกก่อนร่างทรงจะฟันแทงร่างกายเพื่อรับความเจ็บปวดแทนผู้ร่วมกินเจเป็นปีที่ 175