77JOWO News


ชมรมศรีสะเกษครูวอน รมว.ศึกษาคนใหม่ เพิ่มเงินค่าอาหารกลางวันให้นักเรียน ยืนยันทุก ร.ร.จัดอาหารกลางวันมีคุณภาพให้นักเรียน

publish: 2019-07-11 20:25:02

ชมรมศรีสะเกษครูวอน รมว.ศึกษาคนใหม่ เพิ่มเงินค่าอาหารกลางวันให้นักเรียน ยืนยันทุก ร.ร.จัดอาหารกลางวันมีคุณภาพให้นักเรียน