77JOWO News


ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด!!เมืองคอนหารือการก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดและศูนย์จัดแสดงสุนัขโดยใชงบกว่า 64 ล้านรองรับสุนัข 2,500 ตัว

publish: 2019-11-20 22:05:46

พ่อเมืองคอนร่วมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดและศูนย์จัดแสดงสุนัข ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ มหาวิทยาลัยวลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช คาดใช้งบกว่า 64 ล้าน รองรับสุนัขจรจัดพักพิงได้ประมาณ 2,500 ตัว


สถาบันพระปกเกล้านำผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการเมืองการปกครอง ฯ รุ่นที่ 23 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

publish: 2019-10-26 22:39:10

สถาบันพระปกเกล้านำผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 23 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2562


ยอดเยี่ยม!!ม.วลัยลักษณ์เมืองคอนเปิดตัวโครงการ “ท่าศาลาเมืองน่าอยู่ ทะเลสุขคนก็สุข” -ส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

publish: 2019-07-24 13:09:36

ยอดเยี่ยม!!ม.วลัยลักษณ์เมืองคอนเปิดตัวโครงการ “ท่าศาลาเมืองน่าอยู่ ทะเลสุขคนก็สุข” -ส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน


ไข่เป็ดพารวย!เลี้ยงเป็ดขายไข่สดพร้อมเรียนรู้วิธีการทำไข่เค็ม,ไข่เยี่ยวม้าสูตรสมุนไพร-ผู้จัดการ ธ.ก.ส.ทุ่งใหญ่เมืองคอนพาเกษตรกรรวยได้หายห่วง

publish: 2019-03-19 16:12:04

ไข่เป็ดพารวย!!เลี้ยงเป็ดขายไข่สดพร้อมเรียนรู้วิธีการทำไข่เค็ม,ไข่เยี่ยวม้าสูตรสมุนไพร-ผู้จัดการ ธ.ก.ส.ทุ่งใหญ่เมืองคอนพาเกษตรกรรวยได้หายห่วง


ม.วลัยลักษณ์เมืองคอน เดินหน้าส่งเสริมพัฒนาธนาคารปูม้า ” คืนปูม้าสู่ทะเลไทย ” สร้างอาชีพ สร้างรายได้

publish: 2018-12-15 14:31:25

ม.วลัยลักษณ์เมืองคอน เดินหน้าส่งเสริมพัฒนาธนาคารปูม้า ” คืนปูม้าสู่ทะเลไทย ” สร้างอาชีพ สร้างรายได้


แจงให้เคลียร์ เหตุที่แท้จริงไล่ "แม่ชีจอมมาเฟีย" พ้นวัด หลังคุกคามสงฆ์ แถมเปลี่ยนวัดเป็นวิถีผี

publish: 2018-12-04 14:47:33

เจ้าคณะจังหวัดเมืองคอน,ผอ.อาศรมวัฒนธรรม ม.วลัยลักษณ์ชี้แจงเหตุให้แม่ชีมาเฟีย”พ้นวัด-ชี้คุกคามสงฆ์เปลี่ยนวัดเป็นวิถีพราหมณ์และผีผิดวิถีพุทธ-ย้ำ ม.วลัยลักษณ์ไม่เบียดเบียนวัดมีแต่สนับสนุนเพื่อพัฒนาเป็นวัดคู่มหาวิทยาลัย


ชิงมงกุฎเพชร “น้องโฟน” นศ.ม.ศรีนครินทร์วิโรฒคว้ามงกุฏนางสาวนครศรีธรรมราช งานบุญสารทเดือนสิบ 2561 (ชมคลิป)

publish: 2018-10-09 13:55:27

“น้องโฟน” นศ.ม.ศรีนครินทร์วิโรฒคว้ามงกุฏนางสาวนครศรีธรรมราช งานบุญสารทเดือนสิบ 2561ควบตำแหน่งMiss Beauty Perfect - ส่วนน้องก้อย สาว ม.วลัยลักษณ์คว้ารองอันดับ 2 พร้อมรางวัลขวัญจช่างภาพสือมสลชนอีก 1 ตแหน่ง


เราพร้อม!! ม.วลัยลักษณ์ รับธงเป็นเจ้าภาพจัดงาน “IMT-GT Varsity Carnival” ครั้งที่21

publish: 2018-07-31 16:22:35

พร้อมสานต่อ!! ม.วลัยลักษณ์ รับธงเป็นเจ้าภาพจัดงาน “IMT-GT Varsity Carnival” ครั้งที่21