77JOWO News


มทส.แจกทุน!! เปิดโครงการบัณฑิตลูกเกษตรกรภาคอีสาน ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมหอพัก แถมค่าใช้จ่ายฟรีเดือนละ 4,000 บาท!!

publish: 2019-05-01 13:38:18

มทส.แจกทุน!! เปิดโครงการบัณฑิตลูกเกษตรกร ภาคอีสาน ได้รับการ ยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมหอพัก แถมค่าใช้จ่ายฟรีเดือน 4,000บาท!!(คลิป)


มทส.แจกทุน!! เปิดโครงการบัณฑิตลูกเกษตรกรภาคอีสาน ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมหอพัก แถมค่าใช้จ่ายฟรีเดือนละ 4,000 บาท!!

publish: 2019-05-01 13:38:04

มทส.แจกทุน!! เปิดโครงการบัณฑิตลูกเกษตรกร ภาคอีสาน ได้รับการ ยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมหอพัก แถมค่าใช้จ่ายฟรีเดือน 4,000บาท!!(คลิป)