77JOWO News


พระลูกวัดเมาพญานาค หลอนแทงเจ้าอาวาสดับ โดนญาติโยมที่มาวัดรุมประชาทัณฑ์อ่วม

publish: 2018-12-03 18:00:19

พระลูกวัดเมาพญานาคหลอนแทงเจ้าอาวาสดับโดนญาติโยมที่มาวัดประชาทัณฑ์อ่วม