77JOWO News


เมืองคอนเลือก ส.ส.คนที่ 9 “พรรคประชาธรรมไทย”เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เมืองคอนและภาคใต้–ฟันธงเมืองคอนมี 8 เขตเลือกตั้งแต่จะมี ส.ส.ถึง 9 คน

publish: 2019-01-02 11:18:37

“พรรคประชาธรรมไทย”เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เมืองคอนและภาคใต้ –ฟันธงเมืองคอนมี 8 เขตเลือกตั้งแต่จะมี ส.ส.ถึง 9 คน-ดร.ชัยวุฑ เผยนั่งลำดับ 2 บัญชีรายชื่อมั่นใจแค่หน่วยเลือกตั้งละ 1.56 คะแนนเกินพอได้เป็น ส.ส.แน่นอน-ยืนยันไม่เห็นด้วยเลื่อนวันเลือกตั้งพิมพ์บัตรเลือกตั้งมั่นแค่ข้ออ้างผู้มีอำนาจ


หัวหน้าพรรคประชาธรรมไทย ลั่นพร้อมเป็นนายกฯ ไม่เป็น นอมินีใคร...สนับสนุนทุกนโยบายที่ทำให้ “คนไทยยิ้มได้” ชูยางพารา กก.ละ 60 บาท คนไทยมีงานทำ

publish: 2018-12-25 17:33:21

หัวหน้าพรรคประชาธรรมไทย ลั่นพร้อมเป็นนายกฯ ไม่เป็น นอมินีใคร...สนับสนุนทุกนโยบายที่ทำให้ “คนไทยยิ้มได้” ชูยางพารา กก.ละ 60 บาท คนไทยมีงานทำ หวัง 2 ล้านคะแนน โควตา ส.ส. 25 - 30 ที่นั่ง


หัวหน้าพรรค "ประชาธรรมไทย" ล่องใต้เปิดตัวผู้สมัครพร้อมกัน 7 จังหวัดที่พัทลุง

publish: 2018-12-21 16:41:41

หัวหน้าพคคประชาธรรมไทยล่องใต้เปิดตัวผู้สมัครพร้อมกัน 7 จังหวัดที่พัทลุง


“พรรคประชาธรรมไทย”ประชุมใหญ่พรรคที่เมืองคอน-เลือก“พิเชษฐ์ สถิรชวาล”นั่งหัวหน้าพรรค,“ดร.ชัยวุฑ ตรึกตรอง”นั่งเลขาธิการพร้อมสู้เต็มพิกัด(คลิป)

publish: 2018-11-10 17:01:48

“พรรคประชาธรรมไทย”ประชุมใหญ่พรรคที่เมืองคอน-เลือก“พิเชษฐ์ สถิรชวาล”นั่งหัวหน้าพรรคและ “ดร.ชัยวุฑ ตรึกตรอง”นั่งเลขาธิการพร้อมสู้เต็มพิกัดประกาศฟื้นฟูึความสัมพันธ์ไทย-ซาอุ ฯพร้อมปัดฝุ่นสายต่อ "เซาท์เทิร์นซีบอร์ด"


พรรคประชาธรรมไทยเปิดตัวภาคใต้ มั่นใจได้ 2 ล้านเสียง ส.ส. 25 ที่นั่ง

publish: 2018-10-12 19:11:31

พรรคประชาธรรมไทยเปิดตัวภาคใต้ มั่นใจได้ 2 ล้านเสียง ส.ส. 25 ที่นั่ง