77JOWO News


ผบ.มทบ.41 เผยฝึกทหารใหม่ได้ผลเกินคาด สามารถรักษาทหารที่ติดยาเสพติดหายขาดหมดเข็มแข็งทุกคน

publish: 2019-06-02 17:39:22

ผบ.มทบ.41 เผยฝึกทหารใหม่ได้ผลเกินคาด สามารถรักษาทหารที่ติดยาเสพติดหายขาดหมดเข็มแข็งทุกคน


กาญจนบุรี ผบ.ร.29 เปิดการฝึกทหารใหม่ “ Smart Soldiers Strong Army ”

publish: 2019-05-21 15:51:33

ทหารต้นแบบในอนาคต..ผบ.ร.29 พล.ร.9 กาญจนบุรี เปิดการฝึกทหารใหม่ผลัด1/62 “ ทหารต้นแบบในอนาคต ” ตามนโยบาย ผบ.ทบ. พร้อมดูแลช่วยเหลือทุกเรื่อง “เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน”


แม่ทัพภาคที่ 2 มอบนโยบาย ข้อเน้นย้ำสั่งการในการฝึกทหารใหม่ แก่ผู้ฝึกทหารใหม่ และผู้ช่วยผู้ฝึกทหารใหม่ ทั้ง 56 หน่วยฝึกของกองทัพภาคที่ 2

publish: 2018-10-19 21:07:30

กองทัพภาคที่2ให้เสริมสร้างทหารใหม่สู่ความเป็นทหารอาชีพ และดูแลทุกข์สุข ให้เหมือนกับ ลูกคนสุดท้อง น้องคนสุดท้าย"