77JOWO News


ปลูกจิตสำนึกเยาวชน10 อำเภอ รักป่า สร้างผู้นำชุมชนรุ่นใหม่

publish: 2019-04-29 20:02:40

ปลูกจิตสำนึก...ทสจ.ร่วมกับศูนย์ศึกษาธรรมชาติ และสัตว์ป่าเขาน้ำพุ จัดโครงการปลูกฝังจิตสำนึก นักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ 10 อำเภอ เรียนรู้ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม