77JOWO News


ครู-นักเรียนหวั่น!!อันตรายต่อเติมอาคารวัสดุไม่ได้มาตรฐาน

publish: 2019-08-19 18:18:38

ครู-นักเรียนร้องสื่อ วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จี้ตรวจสอบผู้บริหารการจัดจ้าง