77JOWO News


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งจังหวัดกาญจนบุรี

publish: 2016-02-12 10:22:34

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อรับฟังข้อมูลและนำไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป


สภาเกษตรกร 6 จังหวัดภาคใต้ จี้รบ.เร่งแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ

publish: 2016-01-07 22:01:35

สภาเกษตรกร 6 จังหวัดภาคใต้ หารือแนวทางแก้ปัญหาช่วยเหลือชาวสวนยางเสนอไปยังรัฐบาล ได้ข้อสรุป 10 ข้อ และให้เวลารัฐบาลพิจารณา 30 วัน