77JOWO News
ทหาร พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำเครื่องจักรกลหนัก ลงขุดขยายคูคลองส่งน้ำ และกำจัดผักตบชวาเปิดทางน้ำไหล ก่อนภัยแล้งจะมาเยือน

publish: 2017-03-07 16:09:05

ทหาร พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำเครื่องจักรกลหนัก ลงขุดขยายคูคลองส่งน้ำ และกำจัดผักตบชวาเปิดทางน้ำไหล ก่อนภัยแล้งจะมาเยือนกาชาดมุกดาหารร่วม มอบบ้าน ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน

publish: 2016-09-03 11:44:26

เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารร่วมกับส่วนราชการ มอบบ้าน และสิ่งของเครื่องใช้ดำรงชีพให้ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ในพื้นที่ อำเภอหนองสูง จำนวน 3 ราย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และพัฒนาคุณภาพชี


กรมน้ำบาดาลเร่งเจาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน รองรับการเพาะปลูกของเกษตรกร

publish: 2016-06-10 06:46:13

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เผย แหล่งน้ำบ่อบาดาลจะทำให้ชาวบ้านมีการเลือกปลูกพืชมากขึ้นไม่ต้องหนึภัยแล้งอีกต่อไป


น้ำตาแห่งความทุกข์ “ชาวเลราไวย์” ร่ำไห้ ...ฟ้องศาลคุ้มครองข้อพิพาทที่ดินวันนี้ ขณะเอกชน จ่อยุติเจ้าของยอมขายให้รัฐ

publish: 2016-06-09 22:25:38

ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต พล.ต.คุณวุฒิ หมอแก้ว รองแม่ทัพภาค 4 เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่างกลุ่มชาวเลราไวย์ กับบริษัท บารอน เวิลด์ เทรด จำกัด หลังเกิดเหตุมีการใช้