77JOWO News


เกษตรกรปลูกพืชหลังนาสร้างรายได้หน้าแล้งตามนโยบายรัฐบาล

publish: 2019-05-14 12:50:49

เกษตรกร ม.7 บ้านนาป๋อง ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา หันมาปลูกพืชหลังนาเสริมรายได้ช่วงหน้าแล้งหลังได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการการปลูกพืชหลังนาของรัฐบาล