77JOWO News


มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

publish: 2019-07-04 16:55:54

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน


ชุมพร - จัดโครงการ “การประชุมวิชาการระดับนานาชาติเชิงสร้างสรรค์ ราชมงคลกรุงเทพวิชาการ 2562”

publish: 2019-06-20 20:29:37

ชุมพร - จัดโครงการ “การประชุมวิชาการระดับนานาชาติเชิงสร้างสรรค์ ราชมงคลกรุงเทพวิชาการ 2562”


เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯวิทยาเขตชุมพร ร่วมกับ 6 สถานบันภาคีเครือข่าย จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ที่ จ.ระนอง

publish: 2019-05-30 16:51:13

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมกับ 6 สถานบันภาคีเครือข่าย จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 4 ที่ระนอง


ปทุมธานี ม.นอร์ทกรุงเทพจัดประชุมวิชาการระดับชาติเบญจมิตรวิชาการครั้งที่ 9

publish: 2019-05-28 13:25:14

ปทุมธานีม.นอร์ทกรุงเทพจัดประชุมวิชาการระดับชาติเบญจมิตรวิชาการครั้งที่ 9


มรภ.กรุงเก่า จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 “วิจัย นวัตกรรม สู่การนำไปใช้ประโยชน์” (ชมคลิป)

publish: 2018-12-19 22:59:51

มรภ.กรุงเก่า จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 “วิจัย นวัตกรรม สู่การนำไปใช้ประโยชน์”


วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับหน่วยอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2561

publish: 2018-11-07 17:16:50

วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับหน่วยอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2561


สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด จัดประชุมวิชาการสหกรณ์พบสมาชิกสัญจร จ.หนองคาย ประจำปี 2561

publish: 2018-08-25 17:16:23

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด จัดประชุมวิชาการสหกรณ์พบสมาชิกสัญจร จ.หนองคาย ประจำปี 2561


จ.มหาสารคาม เชิญชวนร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ เขตสุขภาพที่ 7 “ภาคีร่วมใจ เด็กไทยสุขภาพดี”  ระหว่างวันที่ 15 - 17 ส.ค.นี้ (ชมคลิป)

publish: 2018-08-02 13:13:23

จ.มหาสารคาม เชิญชวนร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ เขตสุขภาพที่ 7 “ภาคีร่วมใจ เด็กไทยสุขภาพดี”  ระหว่างวันที่ 15 - 17 ส.ค. 2561  พบผู้เชี่ยวชาญพัฒนาเด็กจาก ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ (ชมคลิป)


รองนายกรัฐมนตรีเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ (ชมคลิป)

publish: 2018-08-01 22:30:12

รองนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 9