77JOWO News


อุทยานฯเขาแหลม เร่งแก้ไขปัญหาที่ดินชาวบ้านในเขตป่าอนุรักษ์

publish: 2019-09-21 12:20:38

อุทยานฯเขาแหลม เร่งประชุมชี้เเจงแก้ไขปัญหาที่ดินชาวบ้านในเขตป่าอนุรักษ์ เพื่อดำเนินการให้ประชาชนได้อยู่ทำกินอย่างถูกต้อง


อ่างทอง ที่ปรึกษารัฐมนตรีเปิดการประชุมชี้แจงบรรยายพิเศษการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถีอ่างทอง

publish: 2018-11-03 20:42:50

ที่ปรึกษารัฐมนตรีเปิดการประชุมชี้แจงบรรยายพิเศษการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถีอ่างทอง ตั้งเป้าหมายการขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ให้ได้ 4,500 ไร่ ในปี 2564


กองทุนฟื้นฟูเกษตรกรอุบลฯ ประชุมชี้แจงการขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร

publish: 2018-09-29 21:11:52

กองทุนฟื้นฟูเกษตรกรอุบลฯ ประชุมชี้แจงการขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร