77JOWO News


สนง.พช.อุตรดิตถ์จัดประชุมคณะทำงานประเมินหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ประเภทชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อปรั

publish: 2019-06-18 21:48:32

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์จัดประชุมคณะทำงานประเมินหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ประเภทชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อปรับระดับหมู่บ้านท่องเที่ยวใหม่


โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562

publish: 2019-06-18 19:05:50

โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562


ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ กระทรวง อว. สมาคมสหกิจศึกษาไทยและเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา จัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 10

publish: 2019-06-12 15:28:11

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ กระทรวง อว. สมาคมสหกิจศึกษาไทยและเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา จัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 10 “หนึ่งทศวรรษ วันสหกิจศึกษาไทย สู่อนาคตที่ยั่งยืน”


สนพ. เดินหน้าสร้างความรู้ความเข้าใจ “แผน PDP 2018” เมืองคอน

publish: 2019-06-12 15:08:46

สนพ. เดินหน้าสร้างความรู้ความเข้าใจ “แผน PDP 2018” จ.นครศรีธรรมราช


สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ประชุมคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข

publish: 2019-06-08 15:43:13

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ประชุมคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข


ก.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมสัมมนา โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ครั้งที่ 2 (ชมคลิป)

publish: 2019-06-07 12:02:43

ก.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมสัมมนา โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ครั้งที่ 2


ผอ.ภาคกลาง-ตะวันตก ที นิวส์ คว้ารางวัลหงส์ทอง สื่อมวลชนตัวอย่างดีเด่น สว.นท.พร้อมด้วย ดารานักแสดง ข้าราชการ เพียบ (ชมคลิป)

publish: 2019-06-01 23:40:34

ผอ.ภาคกลาง-ตะวันตก ที นิวส์ คว้ารางวัลหงส์ทอง สื่อมวลชนตัวอย่างดีเด่น สว.นท.พร้อมด้วย ดารานักแสดง ข้าราชการ เพียบ


เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯวิทยาเขตชุมพร ร่วมกับ 6 สถานบันภาคีเครือข่าย จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ที่ จ.ระนอง

publish: 2019-05-30 16:51:13

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมกับ 6 สถานบันภาคีเครือข่าย จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 4 ที่ระนอง


เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมกรรมาธิการปกครองคณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยาครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 (ชมคลิป)

publish: 2019-05-28 22:53:37

เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมกรรมาธิการปกครองคณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยาครั้งที่ 5 ประจำปี 2562


ปทุมธานี ม.นอร์ทกรุงเทพจัดประชุมวิชาการระดับชาติเบญจมิตรวิชาการครั้งที่ 9

publish: 2019-05-28 13:25:14

ปทุมธานีม.นอร์ทกรุงเทพจัดประชุมวิชาการระดับชาติเบญจมิตรวิชาการครั้งที่ 9


เหล่ากาชาดภาค 3 ประชุมเพื่อการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม

publish: 2019-05-24 18:43:58

สระแก้ว -  ประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ภาค 3 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการช่วยเหลือทั้งผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม


เทศบาลเมืองสุรินทร์ ประชุมประชาคมชุมชนเมือง เพื่อวางแผนการพัฒนาเทศบาล และชุมชนเมือง (คลิป)

publish: 2019-05-23 21:19:01

เทศบาลเมืองสุรินทร์ จัดประชุม ประชาคมชุมชนเมือง เพื่อวางแผนการพัฒนาเทศบาล และชุมชนเมือง มีผู้แทนชุมชน ชาวชุมชน หน้าหน้าส่วนหน่วยงานในสังกัดเทศบาล และหน่วยงานในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์เข้าร่วมประชุมประชาคมชุมชนเมืองด้วย


เทศบาลชุมพรจัดประชุมสร้างความยั่งยืนการพัฒนาเมืองในอนาคต

publish: 2019-05-21 23:12:50

เทศบาลชุมพรจัดประชุมสร้างความยั่งยืนการพัฒนาเมืองในอนาคต


รองอธิบดีกรมการปกครอง เน้นย้ำแนวทางการทำงาน ข้าราชการ ต้องเป็นที่พึ่งของประชาชน

publish: 2019-05-16 15:49:18

รองอธิบดีกรมการปกครอง เน้นย้ำแนวทางการทำงาน ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบางละมุง ต้องเป็นที่พึ่งของประชาชน และรวมกันหวงแหนดูแลที่สาธารณะประโยชน์ของแผ่นดิน


มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี เข้าร่วมประชุม และโชว์ผลงาน ในงาน “AMMF Cholangiocarcinoma Conference 2019” ที่กรุงลอนดอน อังกฤษ

publish: 2019-05-12 11:35:54

มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี เข้าร่วมประชุม และโชว์ผลงาน ในงาน “AMMF Cholangiocarcinoma Conference 2019” ที่กรุงลอนดอน อังกฤษ