77JOWO News


พาณิชย์จังหวัดเตรียมจัดกิจกรรม แม่ฮ่องสอน รัฐคะยา เชื่อมโยงการค้าสองแผ่นดิน

publish: 2019-09-23 08:29:55

เศรษฐกิจการค้ารุ่ง พ่อค้าคงจะลืมตาอ้าปากได้


มจร.จัดการประชุมสัมมนาวิชาการวันสันติภาพสากลเรื่องสติและสมาธิวิถีสู่สันติภาพ

publish: 2019-09-21 17:17:45

มจร.จัดการประชุมสัมมนาวิชาการวันสันติภาพสากลเรื่องสติและสมาธิวิถีสู่สันติภาพ


อุทยานฯเขาแหลม เร่งแก้ไขปัญหาที่ดินชาวบ้านในเขตป่าอนุรักษ์

publish: 2019-09-21 12:20:38

อุทยานฯเขาแหลม เร่งประชุมชี้เเจงแก้ไขปัญหาที่ดินชาวบ้านในเขตป่าอนุรักษ์ เพื่อดำเนินการให้ประชาชนได้อยู่ทำกินอย่างถูกต้อง


จังหวัดอุตรดิตถ์ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ

publish: 2019-09-13 19:36:22

จังหวัดอุตรดิตถ์ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างระยะ 20 ปีและแผนขับเคลื่อนการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง


กต.ตร.ด้านสังคม ทำงานเชิงรุกประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ แบ่งสายงาน 6 โครงการ ดูแลประชาชน ส่งเสริมงานของตำรวจ (ชมคลิป)

publish: 2019-09-10 19:41:39

กต.ตร.ด้านสังคม ทำงานเชิงรุกประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ แบ่งสายงาน 6 โครงการ ดูแลประชาชน ส่งเสริมงานของตำรวจ


จังหวัดอุตรดิตถ์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคเหนือ

publish: 2019-09-09 23:18:46

จังหวัดอุตรดิตถ์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคเหนือ


จังหวัดอุตรดิตถ์ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและอนุญาตการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จังหวัดอุตรดิตถ์

publish: 2019-09-06 01:58:40

จังหวัดอุตรดิตถ์ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและอนุญาตการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จังหวัดอุตรดิตถ์


ประชุมใหญ่ กต.ตร. บิ๊กแป๊ะ ชื่นชม "กต.ตร." สร้างผลงานเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประชาชน (ชมคลิป)

publish: 2019-08-25 09:23:37

ประชุมใหญ่ กต.ตร. บิ๊กแป๊ะ ชื่นชม "กต.ตร." สร้างผลงานเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประชาชน


ผู้ว่า ททท.เร่งถกผู้ประกอบการ ท้องถิ่น เอกชน ตัวแทนภาครัฐพื้นที่พัทยา หาข้อมูลเสนอ รมต.ทท.กรณีแผนขยายเวลาธุรกิจภาคกลางคืนเพื่อส่งเสริมอุตสาห

publish: 2019-08-25 08:31:32

ผู้ว่า ททท.เร่งถกผู้ประกอบการ ท้องถิ่น เอกชน ตัวแทนภาครัฐพื้นที่พัทยา หาข้อมูลเสนอ รมต.ทท.กรณีแผนขยายเวลาธุรกิจภาคกลางคืนเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นตี 4


ปทุมธานี กอ.รมน.ประชุมเชิงปฏิบัติการตามแผนแม่บทประจำปี62 เน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

publish: 2019-08-21 20:26:30

กอ.รมน.ประชุมเชิงปฏิบัติการตามแผนแม่บทประจำปี62 เน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


โครงการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ โดยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร

publish: 2019-08-21 09:54:11

โครงการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ โดยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร


ปทุมธานี คณะสงฆ์วัดศาลเจ้า ร่วม ทต.บ้านกลาง ร่วมประชุมขับเคลื่อน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

publish: 2019-08-19 21:36:44

ปทุมธานี คณะสงฆ์วัดศาลเจ้า ร่วม ทต.บ้านกลาง ร่วมประชุมขับเคลื่อน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข


สระบุรี- กต.ตร. ภาค 1 ประชุมสัญจรการบริหารงาน(กต.ตร.)จังหวัดสระบุรี

publish: 2019-08-16 10:42:42

สระบุรี- กต.ตร. ภาค 1 ประชุมสัญจรการบริหารงาน(กต.ตร.)จังหวัดสระบุรี


มอบบ้านจิตอาสา!!กำหนดมอบบ้านจิตอาสาพระราชทานคุณทวด 5 แผ่นดิน16 ส.ค.นี้-พล.ต.กัลย์สรรค์ จันทรเสน เป็นประธาน/อัญเชิญสิ่งของพระราชทานมอบคุณทวด

publish: 2019-08-08 18:37:02

มอบบ้านจิตอาสา!!กำหนดมอบบ้านจิตอาสาพระราชทานคุณทวด 5 แผ่นดิน16 ส.ค.นี้-พล.ต.กัลย์สรรค์ จันทรเสน เป็นประธาน/อัญเชิญสิ่งของพระราชทานมอบคุณทวด


สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมจัดงาน “เทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ประจำปี 2562

publish: 2019-08-06 19:48:39

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมจัดงาน “เทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ประจำปี 2562