77JOWO News


รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เมืองคอนเปิดปฏิบัติการกองทุนกล้าไม้ภาคใต้ -เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนาทั่วประเทศ

publish: 2019-12-02 19:34:28

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เมืองคอนเปิดปฏิบัติการกองทุนกล้าไม้ภาคใต้ -สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ผนึกความร่วมมือภาคีเครือข่าย 6 องค์กร เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ยั่งยืน -ในขณะที่กำนัน ต.นาหมอบุญ ยื่นเรื่องขอทวงคืน 3 โครงการสรางถนนเชื่อมสองหมู่บ้านและแก้ปัญหาภัยแล้ง