77JOWO News


“บิ๊กป๊อก”มาเอง!!มท.1 รุดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง-ส่งจัดทำแผนแม่บทส่งน้ำเติมในป่าพรุแก้ปัญหาถาวร

publish: 2019-08-15 16:27:47

“บิ๊กป๊อก”มาเอง!!มท.1 รุดลงพื้นที่ติดตามสถาการณ์ไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง-ส่งจัดทำแผนแม่บทส่งน้ำเติมในป่าพรุแก้ปัญหาถาวร