77JOWO News


ตะลึง นกกระยางขาวกว่า 10,000 ตัว อพยพอาศัยกว๊านพะเยา ช่วงปลายฝนต้นหนาว

publish: 2018-10-14 21:05:27

ตะลึง!!นกกระยางขาวกว่า 10,000 ตัว อพยพอาศัยกว๊านพะเยา ในช่วงเปลี่ยนถ่ายปลายฝนต้นหนาว