77JOWO News


ทูตกัมพูชาประจำประเทศไทยและคณะ เดินทางมาพื้นที่สุรินทร์ และบุรีรัมย์ เพื่อรับทราบปัญหาการค้าขายชายแดนทั้งสองจังหวัดเพื่อนำปัญหาไปแก้ไข(คลิป)

publish: 2019-05-30 20:15:45

ทูตกัมพูขาประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เดินทางมาพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และบุรีรัมย์ เพื่อรับทราบปัญหาการค้าขายที่ชายแดนทั้งสองจังหวัด เพื่อนำปัญหาไปแก้ไข เพราะเป็นประเทศเพื่อบ้าน มีการค้าขาย ทางการค้าการลงทุน มีประธานสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา พร้อมคณะมารับทราบ ในส่วนจังหวัดสุรินทร์ มี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ มาให้การต้อนรับ พร้อมประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์, และประธานหอการค้าจังหวัดสุรินทร์, ให้ข้อมูลถึงปัญหาการค้าชายแดนของจังหวัดสุรินทร์