77JOWO News


พ่อเมือง กรุงเก่าคนใหม่ ลงพื้นที่พบปะ พูดคุยแนวทางการปฏิบัติราชการ กำนัน–ผู้ใหญ่บ้าน เน้น ทำงานตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์จังหวัด.....

publish: 2019-10-02 19:55:12

พ่อเมือง กรุงเก่าคนใหม่ ลงพื้นที่พบปะ พูดคุยแนวทางการปฏิบัติราชการ กำนัน–ผู้ใหญ่บ้าน เน้น ทำงานตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์จังหวัดและนำปัญหามาแก้ไข


เกษตรกรปลูกพืชหลังนาสร้างรายได้หน้าแล้งตามนโยบายรัฐบาล

publish: 2019-05-14 12:50:49

เกษตรกร ม.7 บ้านนาป๋อง ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา หันมาปลูกพืชหลังนาเสริมรายได้ช่วงหน้าแล้งหลังได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการการปลูกพืชหลังนาของรัฐบาล


ตำรวจภูธรภาค 5 ทำพิธีมอบคืนโฉนดที่ดินและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน

publish: 2018-10-26 14:03:54

ตำรวจภูธรภาค 5 ทำพิธีมอบคืนโฉนดที่ดินและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ ครั้งที่ 4 ตามนโยบายรัฐบาล คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเลื่อมล้ำของสังคม มูลค่ากว่า 300 ล้านบาทเศษ


นายกตู่ ลงพื้นที่ลพบุรี ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

publish: 2018-09-07 17:43:38

นายกตู่ ลงพื้นที่ลพบุรี ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล