77JOWO News


สีสันวันแรดโลกนำหุ่นแรดปลอมตัวเมียเผชิญหน้ากับแรดจริงตัวผู้จนวิ่งหนี

publish: 2019-09-22 17:18:16

22 กันยายนของทุกปีจัดเป็นวันอนุรักษ์แรดโลก เพื่อตอกย้ำและแสดงให้ตระหนักถึงการลดลงของจำนวนประชากรของแรด ที่มีสาเหตุหลักมาจากการล่าของมนุษย์