77JOWO News


ป่อเต็กตึ๊ง นำหน่วยแพทย์จากโรงพยาบาลหัวเฉียว ออกบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปให้ประชาชนฟรี (ชมคลิป)

publish: 2019-09-27 12:19:42

คณะแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลหัวเฉียว มาบริการตรวจรักษารักษาโรคทั่วไป จ่ายยาใหม่อย่างดีมีคุณภาพมาตรฐาน พร้อมทั้งตรวจรักษาฟันและวัดสายตา แจกแว่นฟรี ให้กับประชาชนและนักเรียน