77JOWO News


อบจ.โคราช เปิดศูนย์ป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้งพร้อมเตรียมหน่วยเคลื่อนที่เร็วช่วยเหลือพี่น้องชาวโคราชให้รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์อย่างทั่วถึง

publish: 2019-08-06 13:41:59

อบจ.โคราช เปิดศูนย์ป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง พร้อมเตรียมหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวโคราชให้รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ อย่างทั่วถึง