77JOWO News


สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพตรวจสอบความพร้อมของโรงเรียนสอนนวดบ้านตาล ไฮ-เลเวล เวลเนส ที่เปิดเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

publish: 2019-05-23 19:46:22

ชุมพร-สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพตรวจสอบความพร้อมของโรงเรียนสอนนวดบ้านตาล ไฮ-เลเวล เวลเนส