77JOWO News


ชาวบ้านงง เทศบาลหนองปรือแจ้งตรวจไม่พบโรงงานต้นตอปล่อยคราบน้ำมันลงคลองสาธารณะทำน้ำเน่าเสีย

publish: 2019-05-23 17:24:30

ชาวบ้านงงเทศบาลหนองปรือแจ้งตรวจไม่พบโรงงานต้นตอปล่อยคราบน้ำมันลงคลองสาธารณะทำน้ำเน่าเสีย ทั้งๆที่จุดมีปัญหาอยู่ในระยะไม่เกิน 1 กม. ขณะที่เทศบาลส่งเอกสารให้ชาวบ้านลงนามรับทราบว่าไม่มีการลัก ลอบทิ้งคราบน้ำมันแม้ลงพื้นที่ตรวจสอบเพียงไม่กี่ชั่วโมง ก่อนส่งรถดูดคราบน้ำมันออกจากคลองสาธารณะแก้เพื่อปัญหา