77JOWO News


ยายขายผักเป็นลม เจอบิลเก็บค่าน้ำประปา 32,000 บ. เฉลี่ยใช้แสนลิตรในเดือนเดียว

publish: 2018-12-03 17:50:41

ชุมพร ยายขายผักเป็นลม จู่ๆค่าประปา32000บ ใช้แสนลิตรเดือนเดียว