77JOWO News


เชียงรายพร้อมรับมือไฟป่า หมอกควัน หลังปีที่ผ่านมาเจอหนัก

publish: 2019-11-14 03:15:13

เชียงรายพร้อมรับมือไฟป่า หมอกควัน หลังปีที่ผ่านมาเจอหนัก


โรงเจและสถานที่จัดงานเทศการกินเจ เร่งตกแต่งสถานที่และล้างภาชนะ เตรียมความพร้อมรับเทศกาลกินเจ

publish: 2019-09-27 15:20:12

โรงเจและสถานที่จัดงานเทศการกินเจ เร่งตกแต่งสถานที่และล้างภาชนะ เตรียมความพร้อมรับเทศกาลกินเจ


สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น

publish: 2019-06-30 18:43:22

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” เฉลิมพระเกียรติ ที่ จ.ศรีสะเกษ


สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพตรวจสอบความพร้อมของโรงเรียนสอนนวดบ้านตาล ไฮ-เลเวล เวลเนส ที่เปิดเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

publish: 2019-05-23 19:46:22

ชุมพร-สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพตรวจสอบความพร้อมของโรงเรียนสอนนวดบ้านตาล ไฮ-เลเวล เวลเนส


ชุมพร - เตรียมความพร้อมเปิดช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน

publish: 2019-05-17 19:44:37

ชุมพรเตรียมความพร้อมเปิดช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่ห้องประชุมเกาะลังกาจิว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชุมพร นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุมการเตรียมความพร้อมในการเปิดช่องทางของด่านตรวจคนเข้าเมือง ในการขอรับการตรวจลงตราด่านตรวจคนเข้าเมืองชุมพร ณ บริเวณเขตทาอากาศยานชุมพร โดยมี นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายวิระ ทองพิจิตร ปลัดจังหวัดชุมพร นางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธุ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชุมพร นายอัมพร ภักดี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานชุมพร พร้อมผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมประมาณ 30 คน ที่ประชุมได้มีการพิจารณาในเรื่องพื้นที่สำหรับการจัดตั้งสำนักงานของหน่วยงานต่างๆ งบประมาณในการดำเนินการบริการรับคำร้องขอรับการตรวจลงตรา การตั้งช่องตรวจหนังสือเดินทางขาเข้า-ขาออก และ Snake Line การตั้งห้องทำงานของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง การติดตั้งป้ายบอกทางและป้ายประจำแต่ละจุด และติดตั้งบอร์ดถาวรเพื่อประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆ การตั้งห้องควบคุมคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ กรณีถูกปฏิเสธการเข้าเมืองพร้อมห้องน้ำในตัว เก้าอี้ เตียงนอน และจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเฝ้าคนต่างด้าวตลอด 24 ชั่วโมง การตั้งห้องพักผ่อนของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง กรณีมีภารกิจต่อเนื่องที่จำเป็นต้องพักที่ท่าอากาศยาน และอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ภายในสำนักงาน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ล็อกเกอร์เก็บของอุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ ระบบอินเตอร์เน็ต และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยนายวิบูลย์ได้ขอให้หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชุมพรนัดหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สนามบินชุมพรเพื่อตรวจสอบความพร้อมต่อไป เอกชนะ นวนละมัย ศูนย์ข่าวภูมิภาคทีนิวส์จ.ชุมพร รายงาน


กองทัพเรือฝึกยิงด้วยกระสุนจริง ทดสอบความพร้อมและขีดความสามารถของหน่วย

publish: 2019-05-15 14:38:27

กองทัพเรือฝึกยิงด้วยกระสุนจริง ทดสอบความพร้อมและขีดความสามารถของหน่วย


เลือกตั้งใหม่ ชาวบ้านแห่ใช้สิทธิ์ คึกคัก กกต.ตรวจความพร้อม

publish: 2019-04-28 14:08:57

-ชุมพร- เลือกตั้งใหม่ ชาวบ้านแห่ใช้สิทธิ์ คึกคักกกต.ตรวจความพร้อม


โคราช ตรวจเข้มรถยนต์โดยสารสาธารณะและคนขับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ย้ำรถทุกคันต้องติดจีพีเอสควบคุมความเร็ว และคนขับขี่ต้องมีความพร้อม

publish: 2019-04-13 18:09:21

โคราช ตรวจเข้มรถยนต์โดยสารสาธารณะและคนขับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ย้ำรถทุกคันต้องติดจีพีเอสควบคุมความเร็ว และคนขับขี่ต้องมีความพร้อม


สุวรรณภูมิปล่อยแถวเตรียมความพร้อมต้อนรับผู้โดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562

publish: 2019-04-10 22:16:58

สุวรรณภูมิปล่อยแถวเตรียมความพร้อมต้อนรับผู้โดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562


ผู้ว่ากระบี่นำทีม ตรวจความพร้อมแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ วังเทวดาน้ำตกห้วยโต้ #กระบี่

publish: 2019-03-23 13:43:23

ผู้ว่ากระบี่นำทีม ตรวจความพร้อมแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ วังเทวดาน้ำตกห้วยโต้


คลังเขต 3 เตรียมความพร้อมของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำในเขตพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ

publish: 2019-03-19 16:08:11

คลังเขต 3 เตรียมความพร้อมของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำในเขตพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ


รมช.ศึกษาธิการประชุมเตรียมความพร้อมจัดชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ

publish: 2019-03-08 21:32:39

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ จ.สงขลา ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไทองค์ราชัน" โดยน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติโดยผ่านกิจกรรมลูกเสือ


อุทยานแห่งชาติลำคลองงู จัดประชุมเตรียมความพร้อมเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวถ้ำ

publish: 2019-02-25 13:38:47

กาญจนบุรี... อุทยานแห่งชาติลำคลองงู สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3 (บ้านโป่ง) จัดประชุมเตรียมความพร้อมเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวถ้ำ ติวเข้ม ดูแลรักษาความปลอดภัยและให้ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติแก่นักท่องเที่ยว


โคราช แถลงข่าวจัดคอนเสิร์ต”รวมพลัง สานฝัน สร้างกีฬา สู่ความเป็นเลิศ” หาทุนสนับสนุนกีฬาทุกประเภท ให้มีความพร้อมเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าแข่งขัน

publish: 2019-02-14 11:05:55

โคราช แถลงข่าวจัดคอนเสิร์ต”รวมพลัง สานฝัน สร้างกีฬา สู่ความเป็นเลิศ” หาทุนสนับสนุนกีฬาทุกประเภท ให้มีความพร้อมเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าแข่งขัน


สพม.12 ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

publish: 2019-02-12 18:02:39

สพม.12 ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา