77JOWO News


โคราชจัดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ถ้วยผู้ว่าฯในงานมหกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครั้งที่ 2

publish: 2019-05-10 14:57:14

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562ที่หอประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา แถลงข่าว งานมหกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครั้งที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดย นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา