77JOWO News


กฟภ.อำเภอสิชลเมืองคอน ชี้ต้นไม้ใหญ่ ต้นเหตุไฟฟ้าลัดวงจร ดับวงกว้าง ร่วมผู้นำท้องถิ่นแก้ปัญหาตัดกิ่ง รณรงค์ปลูกต้นไม้พุ่มเตี้ยแทน

publish: 2019-08-08 08:53:07

กฟภ.อำเภอสิชลเมืองคอนชี้ต้นไม้ใหญ่ใต้ต้นเหตุไฟฟ้าลัดวงจรดับวงกว้าง-ร่วมผู้นำท้องถิ่นแก้ปัญหาตัดกิ่ง,ไม้ต้นไม้,รณรงค์ปลูกต้นไม้พุ่มเตี้ยแทน


ชาวสิชลเฮลั่น กฟภ.ปรับปรุงซ่อมแซม ปล่อยกระแสไฟฟ้าได้ตามปกติแล้ว ชื่นชม นอภ.,กำนัน ผู้ใหญ่บ้านสิชล ควักเงินมอบผู้ว่าฯช่วยพื้นที่เสียหายรุนแรง

publish: 2019-01-11 10:43:48

ตชด.424 และกรมป่าไม้ลุยช่วยตัดต้นไม้โดนฤทธิ์พายุปาบึกล้มทับโรงเรียนและบ้านเรือน ปชช.-ส่วน นอภ.และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านควักเงินมอบผู้ว่า ฯช่วยพื้นที่เสียหายรุนแรง-ชาวบ้านเฮลั่น กฟภ.สิชลปรับปรุงซ่อมแซมปล่อยกระแสไฟฟ้าได้ 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว