ปลูกต้นไม้ถวายในหลวง...ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหนองคาย ร่วมกับ เทศบาลตำบลวัดธาตุ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายในหลวง
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561  เวลา 10.00  น. ณ ลานกีฬาด้านหน้าเทศบาลตำบลวัดธาตุ  อ.เมืองหนองคาย  นายปราโมทย์  สุขสวัสดิ์  นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ  เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณะประโยชน์  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

ปลูกต้นไม้ถวายในหลวง

ทั้งนี้  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย  ร่วมกับ  เทศบาลตำบลวัดธาตุ  อ.เมืองหนองคาย  จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  ทรงเจริญพระชนมายุ  66 พรรษา  28 กรกฎาคม 2561  ด้วยการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยการปลูกป่า  ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบบึงหนองคาย  ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ 

กิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายในหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน