สาวเก่งหัวใจแกร่งจบปริญญามุ่งมั่นเดินตามรอยเท้าพ่อเป็นผู้นำกลุ่มYSFศูนย์บ่มเพาะติดอาวุธทางปัญญาเพื่อพัฒนาการเกษตรของคนรุ่นใหม่
นายกิตติชาติ ชาติยานนท์ เกษตรจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการส่งเสริมและสร้างเครือข่ายเกษตรกรที่เป็นคนรุ่นใหม่ หัวไวใจสู้  ที่รู้กันในนาม Young Smart Farmer หรือ YSF โดยได้พบกับ นางสาวสุวิตา ชื่นอมรกุลชัย “น้องกวาง” อายุ 28 ปี  ซึ่งมีดีกรีเป็นถึงบัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากรั้วมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก บ้านอยู่ที่ 8/1 หมู่ 6 ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร โดย “น้องกวาง” เล่าให้ฟังว่า ครอบครัวเป็นเกษตรกรปลูกไม้ผล ส้มโอท่าข่อย ส้มขาวทองดี ส้มขาวแตงกวา มะนาว มีที่ดินเป็นของตนเองและเช่าที่ดินของเพื่อนบ้านปลูกไม้ผลดังกล่าว บนพื้นที่ 40 ไร่เศษ ตนเองเห็นครอบครัวทำการเกษตรแต่ขาดความรู้และเทคโนโลยี จึงได้ตัดสินใจสอบเข้าเรียนในคณะเกษตรศาสตร์ เมื่อเรียนจบอายุได้ 21 ปี ก็มุ่งหน้ากลับบ้านโดยทันทีไม่เคยคิดจะไปสอบเป็นมนุษย์เงินเดือนที่ไหนเลย เนื่องจากมีความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้มาพัฒนาต่อยอดการเกษตรที่บรรพบุรุษทำอยู่ โดยเชื่อมั่นว่า “เริ่มเร็วสำเร็จเร็ว”ทุกวันนี้มีรายได้จากการขายส้มโอท่าข่อยในพื้นที่ 8 ไร่ส้มโอขาวทองดีในพื้นที่ 8 ไร่  ส้มโอขาวแตงกาว 20 ไร่มะนาว 4 ไร่  เก็บผลผลิตที่มีพ่อค้าคนกลางจากตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง มาขอซื้อถึงที่ นอกจากนี้ก็นำไปขายเองที่ตลาดเกษตรกรทุกวันพฤหัสบดีที่บริเวณ หน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร และขายที่ YSF Shop ที่ตลาด อตก.กรุงเทพฯ อีกทั้งใช้ความรู้ที่เรียนมาขายผลผลิตในตลาดออนไลน์ ขายผลผลิตส่งออกต่างประเทศ ซึ่งขณะนี้ส้มโอพันธุ์ต่างๆราคาดีมาก อาทิเช่น ส้มโอขาวแตงกวาราคาส่งออก กก.ละ 60 บาท , ส้มโอท่าข่อยราคาส่งออก กก.ละ 20 - 25 บาทที่ขนาดผล 1.3 – 2กก. แต่ตอนนี้ราคาดีผลผลิตก็มีน้อย “น้องกวาง”ทำการตลาดโดยทุกวันนี้สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ ช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวได้อย่างสบายตามสไตล์ของเกษตรกรหัวก้าวหน้ายุคใหม่ 4.0 อีกด้วย

สวนส้มโอของนางสาวสุวิตา ชื่นอมรกุลชัย “น้องกวาง”

แต่ในส่วนของการช่วยเหลือสังคม  “น้องกวาง” สาวเก่งหัวใจแกร่ง ที่มีดีกรีปริญญาคณะเกษตรศาสตร์ก็ได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer หรือ YSF ซึ่งมีหน้าที่เป็นแหล่งรวบรวมฐานข้อมูลและสินค้าการเกษตรของเกษตรกรรุ่นใหม่ ซึ่งผู้ที่ต้องการหาความรู้ด้านการเกษตรจะสามารถเข้ามาที่ศูนย์บ่มเพาะแห่งนี้ได้เนื่องจากมีการรวบรวมข้อมูลของเครือข่าย YSF ทั้งหมดของจังหวัดพิจิตรที่มี 13 เครือข่ายให้เป็นจุดศูนย์กลางของเครือข่ายองค์ความรู้และสินค้าทางการเกษตร ดังนั้นหากท่านใดสนใจอยากใช้ชีวิตเป็นเกษตรกรสิ่งที่สำคัญ คือ ต้องมีความตั้งใจบวกกับความรู้ด้านการเกษตร ซึ่งศูนย์บ่มเพาะแห่งนี้มีพร้อมสรรพสำหรับคุณ

เกษตรจังหวัดพูดถึงศูนย์บ่มเพาะYSF

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง