“นายกวัฒนา”ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครอง
            วันที่ 3 มิถุนายน 2561 (เวลา 09:00 น.) ที่ห้องประชุม ดอยขะม้อ ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ เป็นประธาน เปิดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ 1 (บ้านมะเขือแจ้)

 


ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยมีวิทยากร นายวินิทร  พรมั่งใหม่ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ , นายประกิต สมนาศักดิ์ รองปลัดเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ร่วมพบปะพูดคุย เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธภาพที่ดีของระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครอง ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด และสร้างสัมพันธภาพที่ดีและใกล้ชิดกันมากขึ้น


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง