สภาเกษตรกร 6 จังหวัดภาคใต้ จี้รบ.เร่งแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ
สภาเกษตรกร 6 จังหวัดภาคใต้ หารือแนวทางแก้ปัญหาช่วยเหลือชาวสวนยางเสนอไปยังรัฐบาล ได้ข้อสรุป 10 ข้อ และให้เวลารัฐบาลพิจารณา 30 วัน

 

 

วันนี้ (7 ม.ค.59) ที่ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกร จ.สงขลา ทางสภาเกษตรกร 6 จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย จ.สงขลา พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ จ.สตูล ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง หลังการประชุม นายชยันต์ สังขไพฑูรย์ ประธานสภาเกษตรจ.สงขลา ในฐานะตัวแทนสภาเกษตรกร6 จังหวัด เปิดเผยว่า ทางสภาเกษตรกร 6 จังหวัดได้ข้อสรุป 10 ข้อซึ่งเป็นมาตรการเร่งด่วนที่ขอรับความช่วยเหลือจากรัฐบาล โดยประเด็นสำคัญเช่นให้ประกันราคายางพารา น้ำยางสดที่กิโลกรัมละ 80 บาท พักหนี้เกษตรกรชาวสวนยางและให้รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ย จัดโครงการสินค้าราคาประหยัดให้กับเกษตรกรครอบคลุมทุกตำบลและควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ให้รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือเรื่องค่าเล่าเรียนบุตรหลานของเกษตรกรชาวสวนยาง

 

 

นายชยันต์ กล่าวว่า ข้อเสนอทั้ง10 ข้อทางสภาเกษตรกร 6 จังหวัดจะเสนอไปยังรัฐบาลโดยยื่นผ่านผู้ว่าราชการ จ.สงขลาอีกครั้ง และให้เวลาพิจารณาช่วยเหลือ 30 วัน แต่หากไม่ได้รับความช่วยเหลือก็จะกำหนดแนวทางเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ เนื่องจากชาวสวนยางไม่สามารถรอมาตรการในระยะยาวของรัฐบาลได้ทั้งเรื่องการกู้ยืมเงินมาประกอบอาชีพหรือปลูกพืชแซมยาง ซึ่งต้องใช้เวลา แต่ปัญหาเฉพาะหน้าขณะนี้คือชาวสวนยางกำลังเดือดร้อนอย่างหนักเนื่องจากรายได้ไม่พอค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะปัญหาเรื่องภาระหนี้สินจากการกู้ยืมสหกรณ์หรือกองทุนหมู่บ้านที่ไม่สามารถชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยได้เรียบเรียงโดย : เอกพันธ์ แป้นไทย

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง