ธกส.ระนอง เปิดอาคารสำนักงานใหม่ ธ.ก.ส.สาขาอำเภอกระบุรี
วันที่ 6ก.พ.61ที่อาคารเลขที่ 336 ม.2 ต.น้ำจืดน้อย อ.กระบุรี จ.ระนอง นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานพิธีเปิดอาคารสำนักงานใหม่ สำนักงานใหม่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอำเภอกระบุรี ณ อาคารเลขที่ 336 ม.2 ต.น้ำจืดน้อย อ.กระบุรี จ.ระนอง โดยมี นายอภิชาติ  กรมาทิตย์สุข ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดระนอง พร้อมด้วยผู้จัดการ ธ.ก.ส.สาขาอำเภอกระบุรี ผู้บริหารและพนักงาน ธ.ก.ส. หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และลูกค้า ธ.ก.ส. เข้าร่วมงานจำนวนมากซึ่งในปัจจุบัน สำนักงานธกสจังหวัดระนอง มีสาขาในสังกัด 5 สาขา ประกอบด้วย สาขาระนอง สาขากระบุรี สาขากะเปอร์ สาขาละอุ่น และสาขาปากจั่น โดยธกสสาขากระบุรี ได้ดำเนินการเขตอำเภอกระบุรี มาตั้งแต่ เดือนเมษายน 2532 และยกฐานะเป็นสาขาเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2537 ซึ่งแต่เดิมอาคารสำนักงานเป็นอาคารเช่าทำให้ไม่สะดวกในการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างเต็มที่ ธนาคารจึงได้อนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 336 หมู่ 2 ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ปัจจุบัน ธ.ก.ส.สาขากระบุรี มีเขตดำเนินงานทั้งหมด 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลบางใหญ่ ตำบลลำเลียง ตำบลน้ำจืด ตำบลน้ำจืดน้อย และตำบลมะมุ มีการให้บริการทั้งในด้านเงินฝากและสินเชื่อ ซึ่งผลการดำเนินงานในด้านให้บริการสินเชื่อ มีลูกค้าจำนวนทั้งหมด 2,849 ราย มียอดสินเชื่อ จำนวน 647 ล้านบาท และมีเงินฝาก ในบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 22,252 บัญชี มีจำนวนเงินรับฝาก จำนวน 877 ล้านบาท และมีกองทุนหมู่บ้านที่อยู่ในความดูแลหนึ่งแห่งสถาบันการเงินชุมชน 1 แห่ง โรงเรียนธนาคาร 1 โรงเรียน และนอกเหนือจากการให้บริการทางด้านสินเชื่อแล้ว ทางธ.ก.ส. ยังมีการบริการทางด้านการเงินรูปแบบใหม่บนสมาร์ทโฟน ผ่าน Application ธ.ก.ส. A- Mobile เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำธุรกรรมทางการเงินจากรูปแบบเดิมที่หน้าเคาน์เตอร์บริการของสาขา สู่การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสมาร์ทโฟนอีกด้วยติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง