กฟจ.ระนองเปิดสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่งใหม่ สาขาย่อยอำเภอกะเปอร์ และศูนย์ PEA SHOP
วันที่ 1 ก.พ. 2561ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอกะเปอร์ โดยมี นายเฉลิมพล ครุอำโพธิ์ นายอำเภอกะเปอร์ นายสุชาติ เครือแก้ว ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1 ภาคใต้ จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร พนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมทำพิธีเปิดอาคารสำนักงานครั้งนี้สืบเนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้อนุมัติงบประมาณในการจัดสร้างอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ซึ่งการดำเนินงานภายใต้การดูแลของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง โดยรูปแบบอาคารสำนักงานแห่งนี้ เป็นอาคารแบบน็อคดาวน์(Knockdown)ที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์พลังงาน โดยดำเนินการตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์ที่ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้กำหนดไว้ บนเนื้อที่ 3ไร่ ซึ่งในปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอกะเปอร์ มีความพร้อมที่จะให้บริการประชาชน และผู้มารับบริการ ตามคำนิยามที่ว่า ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม บนพื้นฐานของความปลอดภัยอย่างยั่งยืน ยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส ได้มาตรฐาน มุ่งพัฒนาคนด้วยนวัตกรรม พัฒนางานด้วยเทคโนโลยีก้าวเข้าสู่การเป็น PEA4.0 ทั่วทั้งองค์กร

หลังจากนั้นนายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมคณะได้เดินทางไปที่ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ระนอง อ.เมือง จ.ระนอง เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ PEA SHOP กฟจ.ระนอง โดยมีนายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายวิษณุ สุวรรณมาฆะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง และพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมทำพิธีเปิดติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน