พลังศรัทธา!! พุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศ หลั่งไหลแห่ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนก่อสร้างพระอุโบสถถวายเป็นพุทธบูชา
พลังศรัทธาประชาชน จากทั่วสารทิศ หลั่งไหลแห่เดินทางมาร่วมเป็นเจ้าภาพ พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี งานวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถ และบวชชีพราหมณ์ เพื่อสมทบทุนดำเนินการก่อสร้างอุโบสถ ถวายเป็นพุทธบูชา ที่วัดบ้านคำเกิดนอก หมู่ที่ 7 ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยมี พระราชรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดยโสธร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถ


ณ วัดบ้านคำเกิดนอก หมู่ที่ 7 ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร พลังศรัทธาประชาชน จากทั่วสารทิศ ทั้งในจังหวัดยโสธรเอง และประชาชนจากต่างจังหวัด ได้พากันหลั่งไหลเดินทางมาร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่าสามัคคี งานวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถ และบวชชีพราหมณ์ สมทบทุนดำเนินการก่อสร้างพระอุโบสถ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องจากที่วัดบ้านคำเกิดนอก หมู่ที่ 7ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ยังไม่มีพระอุโบสถ ให้กับพระภิษุสงฆ์ ได้ทำสังฆกรรม ทางศาสนา เนื่องจากทางวัดบ้านคำเกิดนอก ยังขาดในเรื่องของทุนทรัพย์ ที่จะดำเนินการก่อสร้าง พระอุโบสถให้แล้วเสร็จ ดังนั้นทางคณะสงฆ์วัดบ้านคำเกิดนอก พร้อมด้วยคณะกรรมการวัด บ้านคำเกิดนอก และชาวบ้านคำเกิดนอก หมู่ที่ 7 ทุกครัวเรือน จึงได้ร่วมกันจัดตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคีขึ้นมา เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกัน เป็นเจ้าภาพสมทบทุนดำเนินการก่อสร้าง พระอุโบสถให้แล้วเสร็จ ตามวัตถุประสงค์ ที่พุทธศาสนิกชนทุกคนตั้งจิตตั้งใจกันเอาไว้


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง