ชาวนาครวญ ข้าวในนากว่าพันไร่ที่กำลังเก็บเกี่ยว ถูกน้ำท่วมสูงไร้ที่ระบาย วอนชลประทานหยุดส่งน้ำ ขอใช้คลองเป็นที่ทิ้งน้ำ (มีคลิป)
วันที่ 25 ธ.ค. 60  นาย สมหวัง  ช้างขำ อายุ 62 ปี  ชาวนา  หมู่ที่ 3  ตำบลโพสะ  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง  เปิดเผยว่า  ที่นาของตนเองและเพื่อนเกษตรกร  ในพื้นที่ทุ่งนาหมู่ที่ 3  ที่ทำนาปีกว่า 1,000 ไร่  ในช่วงนี้ผลผลิตอยู่ในช่วงใกล้เก็บเกี่ยวอีกอีกประมาณ 10 วัน  แต่ยังมีน้ำท่วมขังเต็มพื้นที่นาไร้ที่ระบาย  ซึ่งทุ่งนาบริเวณจุดดังกล่าวว่านั้นเป็นแอ่งกระทะที่ลุ่ม  ไม่มีคลองทิ้งน้ำที่ผ่านมาต้องอาศัยคลองชลประทานระบายน้ำทิ้งน้ำ


แต่ในช่วงนี้ทางชลประทานปล่อยน้ำผ่านมาเต็มคลองชลประทาน และประตูปิดเปิดน้ำใช้งานไม่ได้  โดยมีน้ำจากคลองชลประทานให้เข้าทุ่งนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  เบื้องต้นทำการแก้ไขโดยได้นำกระสอบทราบไปปิดประตูน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน  จึงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวของเข้าช่วยเหลือในการหยุดระบายน้ำ  เพื่อที่จะทำการปล่อยน้ำจากในทุ่งนาออกลงสู่คลองชลประทานเพื่อนำรถเกี่ยวข้าวลงเก็บเกี่ยวผลผลิตนำไปขายสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง