จิตอาสานครพนม !! รวมพลัง "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน" (มีคลิป)
 

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานปล่อยแถวจิตอาสาในการร่วมใจกันทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบบริเวณที่จะรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง และศาลากลางจังหวัดนครพนม เพื่อให้สถานที่ที่ทุกคนได้จัดเตรียมเพื่อสร้างพระเมรุมาศจำลองเมื่อครั้งงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ มีความสะอาด เรียบร้อยและสวยงามเช่นดังเดิม


โดยในเวลา 13.00 น. ประธานในพิธีได้นำทุกคนประกอบพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ก่อนที่จิตอาสาทุกคนจะกล่าวคำปฎิญาณตนอย่างพร้อมเพียงกันด้วยคำว่า เราทำความดีด้วยหัวใจ จำนวน 3 ครั้ง เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสามัคคี มีความสุข และประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน และเนื่องด้วยวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เป็นวันสำคัญของชาติ


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง