ขอทำดี..!! จิตอาสาสานต่อรอยเท้าพ่อ จัดกิจกรรมรวมพลคนจิตอาสากับเทศบาลบางปู “ทำดีเพื่อพ่อ” ถวายเป็นพระราชกุศล
           กลุ่มจิตอาสาศูนย์วิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยแนวร่วมจิตอาสามูลนิธิปอเต๊กตึ้ง มูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ ชมรมวิทยุสมัครเล่นบางปูสัมพันธ์ และประชาชนชาวบางปู กว่า 100 คน ได้ร่วมกันทำกิจกรรม รวมพล คนจิตอาสากับเทศบาลบางปู “ทำดีเพื่อพ่อ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยการร่วมกันทำความสะอาดเก็บขยะที่ขึ้นมาติดแนวหินบนสันเขื่อนป้องกันน้ำกัดเซาะชายฝั่งบริเวณปากอ่าวท้ายซอยบางแสนสอง ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นระยะทางยาวกว่า 3 กิโลเมตร ซึ่งแนวเขื่อนหินป้องกันน้ำกันเซาะชายฝั่งนั้นเป็นหนึ่งในโครงการแก้มลิงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชดำริให้จัดสร้างเขื่อนหินขึ้นเพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะตามแนวชายฝั่ง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เนื่องจากปัญหาน้ำกัดเซาะชายฝั่งนับวันเริ่มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น แต่ขณะเดียวกันจากคลื่นที่มาจากท้องทะเลที่ซัดเข้าหาชายฝั่งมักจะนำเข้าขยะหรือเศษวัสดุที่ลอยมาตามน้ำขึ้นมากองอยู่ตามแนวเขื่อนหินเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาความไม่สะอาดตาของบ้านเมือง เพื่อเป็นการสานต่อโครงการของพ่อ ศูนย์วิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดสมุทรปราการ จึงได้จัดโครงการ รวมพล คนจิตอาสากับเทศบาลบางปู “ทำดีเพื่อพ่อ”  ด้วยการรวบร่วมอาสาสมัครจิตอาสาทั้งจากภาครับและเอกชนร่วมถึงมูลนิธิต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เข้ามาทำกิจกรรมทำความสะอาดเก็บขยะตามแนวชายฝั่งขึ้น ที่บริเวณแนวเขื่อนหินป้องกันน้ำกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งอยู่ท้ายซอยเทศบาลบางปู 72 หรือซอยบางแสนสอง ขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากนายธีระพล ชุนเจริญ นายกเทศบาลตำบลบางปู ได้จัดส่งพนักงานและอุปกรณ์เข้าให้การสนับสนุนในกิจกรรมดังกล่าว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นการสานต่อโครงการของพ่อ


           นายนิทัศ ทองอร่าม ประธานศูนย์วิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดสมุทรปราการ ได้กล่าวว่า ในวันนี้เรามาร่วมทำกิจกรรม รวมพล คนจิตอาสากับเทศบาลบางปู “ทำดีเพื่อพ่อ” ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างอาสาสมัครมูลนิธิและประชาชนที่มีจิตอาสา ที่เข้ามาร่วมกันทำความสะอาด ตามโครงการพระราชดำริของพระบาทสาเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัฐการที่ 9 ซึ่งท่านได้มาทำโครงการแก้มลิงไว้ตรงนี้ เราในฐานะประชาชนจิตอาสาเราได้มาร่วมกันสานต่อเจตนารมณ์ ของพระองค์ท่านโดยการร่วมกันเก็บขยะมูลฝอยที่ลอยขึ้นมาติดบนแนวเขื่อนหินที่มีอยู่จำนวนมาก เป็นการทำความสะอาดบ้านให้พ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้พระองค์ท่าน


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง