เรามาสร้างสุชภาพที่ดี...ด้วยกันเถอะ!! ร่วมปั่นจักรยาน เพื่อสุขภาพดี คนรักสุขภาพกว่า 2 พัน ทำความดีถวายพ่อฯ (มีคลิป)
 

             วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560  นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม มอบหมาย ผศ.(พิเศษ) เมธา ชูจันทร์ นายอำเภอนาแก เป็นประธานเปิดกิจกรรม “โครงการส่งเสริมการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพดี ทำความดีถวายพ่อหลวง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ปี 2560  ซึ่งจัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาแก และโรงพยาบาลนาแก มีนายแพทย์จรัญ จันทมัตตุการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม และบุคลากรสาธารณสุข ร่วมปั่นจักรยานออกกำลังกายเพื่อการมีสุขภาพดี ณ สนามกีฬากลาง เทศบาลตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

             ผศ.(พิเศษ) เมธา ชูจันทร์ นายอำเภอนาแก กล่าวว่า การสร้างกระแสการออกกำลังกายจะทำให้ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพให้ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพของประชาชน และลดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่กำหนดให้บุคลากรในหน่วยงานราชการ ร่วมกันออกกำลังกายทุกวันพุธ


 “กิจกรรมการปั่นจักรยานในวันนี้ นอกจากส่งเสริมให้ผู้ร่วมกิจกรรมมีสุขภาพดีแล้ว ยังได้เที่ยวชมภูมิทัศน์รอบอำเภอนาแก ที่มีความงดงามและมีความศักดิ์สิทธิ์ คือ วัดป่าเทพนิมิตเจดีย์สามัคคีธรรม ที่ตำบลนาคู่ รวมถึงได้สักการะองค์พระธาตุศรีคุณ อันเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และงดงาม เป็นที่สักการะของประชาชนชาวไทย” ผศ.(พิเศษ) เมธา ชูจันทร์ นายอำเภอนาแก กล่าว

             ด้านนายแพทย์จรัญ จันทมัตตุการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม กล่าวว่า กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพดี ทำความดีถวายพ่อหลวง อำเภอนาแก มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยหันมาออกกำลังกายเพื่อการมีสุขภาพดี อีกทั้งเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกลุ่มวัยทำงานให้มีสุขภาพดี ลดการเจ็บป่วย ด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยเน้น “การสร้างสุขภาพนำการซ่อมสุขภาพ” รณรงค์สร้างกระแสการปั่นจักรยานเพื่อสุภาพดี ให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต และสร้างภาคีเครือข่ายคนรักการออกกำลังกายอีกทางหนึ่ง


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง