ชาวบ้านตำบลตรวจ จ.สุรินทร์ กว่า 1,000 คน พร้อมใจทำดี พัฒนาชุมชนทำความสะอาด ถนน ระยะทางกว่า 25 ก.ม. ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9
วันนี้( 20 ต.ค.60)ผู้สื่อรายงานว่า ชาวบ้าน ตำบลตรวจ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ กว่า 1,000  คน ได้พร้อมใจกันทั้งตำบล 15 หมู่บ้าน ทุกชุมชน ออกมาร่วมกันพัฒนาชุมชน และทำความสะอาดถนน  ที่ชาวบ้านใช้ในการสัญจร ไป-มา ภายในตำบลตำบลตรวจ  โดยการออกมาช่วยกันตัดหญ้า ถอนหญ้าเก็บกวาดขยะ ซ่อมถนนหน ทางที่ชำรุด เพื่อเพิ่มความสวยงามในพื้นที่ ทั้งนี้ ชาวบ้านยังได้ออกมาทำความสะอาด บริเวณถนนหน้าบ้าน และที่บริเวณที่สาธารณะในหมู่บ้าน  โดยเป็นการร่วมกันทำความดี ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในฐานะพสกนิกรใต้ร่มพระโพธิสมภาร พร้อมขอทำความดีตอบแทนคุณแผ่นดินจนกว่าชีวิตจะหาไม่


ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการรวมพลังแห่ง ความรัก ความสามัคคี ของผู้คนในชุมชน นับเป็นการร่วมกันทำความดี ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 

อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกร่วมกันให้กับคนในชุมชนตำบลตรวจแห่งนี้ ให้รู้จักรักษาความสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อเป็นชุมชนต้นแบบในการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมในชุมชนต่อไป


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง